VOTRE INTERMÉDIAIRE POUR APLANIR LES CONFLITS ET FAIRE VALOIR VOS DROITS
nl _ en _ fr
contact Accueil
U wordt
geconfronteerd
met een
conflict?

Aarzel niet om
ons te contacteren
info@intermediance.biz

Tel : 078/15.15.10
Fax: 078/15.15.20

INTERMEDIANCE biedt u de mogelijkheid om zich tot een erkend bemiddelaar te wenden in burgerlijke en handelszaken.

 

De Belgische wetgeving (wet van 21 februari 2005) stimuleert ook de partijen om bij een geschil een gecertificeerde bemiddelaar te gebruiken om een minnelijke schikking tussen de partijen te bereiken.

 

Mediatie kan:

  • worden voorgesteld door een belanghebbende, ongeacht enige juridische of arbitrageprocedure voor, tijdens of na het verloop van gerechtelijke procedures;
  • worden voorgesteld door een rechter die de zaak reeds behandelt (vóór beraadslaging over de zaak), met instemming van de partijen.

 

De gerechtsdeurwaarders van INTERMEDIANCE kunnen tevens worden aangewezen als schuldbemiddelaars . Zij staan garant voor de belangen van zowel de schuldeiser als die van de verweerder.

Luisterbereidheid en transparantie vormen de basis van onze interventies. Wij leggen eveneens de gevolgen van een procedure uit en tonen de voordelen aan van een bemiddeling (met inbegrip van het verlagen van de proceskosten).

 

Ons doel is om een screening te maken van de schuldsituatie, voordat tot een gerechtelijke procedure wordt overgegaan.

 

Onze aanpak is menselijk en aandachtsvol.

Diensten
Bemiddeling

De deurwaarder is van nature een bemiddelaar.

Hij adviseert en informeert beide partijen eerlijk en onpartijdig dat een minnelijke schikking in ieders voordeel is.

 

Iedere burger kan rechtstreeks een beroep doen op de diensten van een deurwaarder om conflicten op te lossen en hun rechten af te dwingen.

* Partners
Opgesteld door www.comfi.be | Copyright © - Alle rechten voorbehouden - INTERMEDIANCE & PARTNERS - 2018 | Bescherming van de persoonlijke levenssfeer | Orwal | C.E.D.I. | e|CONSTAT