VOTRE INTERMÉDIAIRE POUR APLANIR LES CONFLITS ET FAIRE VALOIR VOS DROITS
nl _ en _ fr
contact Accueil
Online
betalen

U wilt een schuldeiser betalen?

Hier klikken om een beveiligde betaling uit te voeren met
Belfius
BnpParisBas Fortis
ING
CBC
Bpost Bank

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

INTERMEDIANCE & PARTNERS respecteert de privacy van de gebruikers. Hoewel het merendeel van de informatie beschikbaar is op deze website zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens, is het mogelijk dat een persoonlijke informatie wordt gevraagd de gebruiker. In dit geval, worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 

Concreet betekent dit dat:

 

Wij zien toe op de kwaliteit van de gegevens.

 

INTERMEDIANCE & PARTNERS neemt alle redelijke maatregelen om gegevens die onnauwkeurig of onvolledig zijn te corrigeren of te verwijderen.

 

Wij zien toe op de vertrouwelijkheid van de gegevens.

 

INTERMEDIANCE & PARTNERS ziet toe dat de personen die onder zijn instantie werkzaam zijn enkel toegang hebben tot de gegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren.

 

INTERMEDIANCE & PARTNERS brengt haar personeel op de hoogte betreffende de door de wet voorgeschreven gegevensbescherming.

 

Wij zien toe op de veiligheid van de gegevens.

 

INTERMEDIANCE & PARTNERS beschermt de persoonsgegevens tegen onrechtmatige manipulaties en neemt de gepaste organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen.

 

Meer informatie betreffende uw rechten vindt u op de website “Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer”.

 

U kunt ook een verzoek indienen voor verwijdering van uw persoonlijke gegevens via mail. INTERMEDIANCE & PARTNERS draagt zorg voor de kwaliteit, de vertrouwelijkheid, de beveiliging van de gegevens en waarborgt het recht op informatie, de toegang, correctie en oppositie van de ontvanger.

* Partners
Opgesteld door www.comfi.be | Copyright © - Alle rechten voorbehouden - INTERMEDIANCE & PARTNERS - 2018 | Bescherming van de persoonlijke levenssfeer | Orwal | C.E.D.I. | e|CONSTAT