VOTRE INTERMÉDIAIRE POUR APLANIR LES CONFLITS ET FAIRE VALOIR VOS DROITS
nl _ en _ fr
contact Accueil
Wat kunnen we voor u doen?

Voor particulieren, kunnen de deurwaarders van INTERMEDIANCE bijvoorbeeld vaststellen:

 • een plaatsbeschrijving,
 • de voortgang van bouwactiviteiten,
 • schade als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden,
 • schade veroorzaakt door een natuurramp,
 • de reconstructie van een ongeval,
 • de trekking van een loterij en/of tombola,
 • enzovoort.

 

Bedrijven kunnen op INTERMEDIANCE een beroep doen wanneer men een bewijs moet voorleggen om een geschil te voorkomen of om geleden schade aan te tonen.

Dit kan betrekking hebben op medewerkers, leveranciers of klanten. We kunnen bijvoorbeeld vaststellen :

 • de voorwaarden voor het houden van een algemene vergadering,
 • het verloop van syndicale verkiezingen,
 • het optreden van een staking,
 • de status van een gebouw,
 • vertraging op of stopzetting van een bouwwerf,
 • het falen van een product,
 • • voorkomen van oneerlijke concurrentie,
 • • een inventaris van goederen of koopwaar,
 • • schending van intellectuele eigendomsrechten,
 • • vervalsingen,
 • enzovoort.

 

Onze vaststelling van de solvabiliteit of insolventie van de schuldenaar is eveneens de voorafgaande en beslissende etappe bij het invorderingsproces.

Diensten
Proces-verbaal

Een proces-verbaal is de beschrijving van de bestaande situatie, onpartijdig, onafhankelijk en objectief, door ons uitgevoerd, indien nodig met foto’s.
 
Het proces-verbaal kan gebruikt worden in een gerechtelijke procedure, of om bij verzekeringen een vaststaand feit te laten veranderen.

* Partners
Opgesteld door www.comfi.be | Copyright © - Alle rechten voorbehouden - INTERMEDIANCE & PARTNERS - 2018 | Bescherming van de persoonlijke levenssfeer | Orwal | C.E.D.I. | e|CONSTAT